بایگانی برچسب: چه زمانی میتوانید به مالیات اعتراض کنید؟

چه زمانی میتوانید به مالیات اعتراض کنید؟

روش های اعتراض به مالیات

 در ایران، نظام مالیاتی، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اداره می‌شود. این قانون، انواع مالیات‌ها، نحوه محاسبه مالیات، و نحوه وصول مالیات را تعیین کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور برای هر شخص یا مشاغلی مالیاتی را در نظر میگیرد. روشنگران کاسپین اینجاست تا شما را با مالیات و روش های اعتراض به مالیات آشنا […]