تماس با ما

برای ثبت هرگونه انتقاد ، پیشنهاد و یا ارتباط با مجموعه ما ، فرم زیر را پر کنید :

راه های ارتباطی

داخلی ۱۰۸ پروژه ها
داخلی ۱۰۴ بازرگانی
داخلی ۱۰۱ دبیرخانه 
داخلی ۱۰۵ امور اداری و ثبت شرکت