بایگانی برچسب: نکاتی در خصوص مالیات بر ارث

مالیات بر ارث چیست؟

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نوعی مالیات مستقیم است که بر دارایی‌های فرد متوفی پس از فوت او تعلق می‌گیرد. این مالیات زمانی پرداخت می‌شود که وراث قصد دارند اموال و دارایی‌های متوفی را به خود یا دیگران منتقل کنند. به عبارت دیگر، زمانی که شخصی فوت می‌کند و اموالی از او به بازماندگانش می‌رسد، سازمان امور […]