بایگانی دسته‌ی: بخشنامه ها

جزئیات کامل کارمزد های جدید بانک مرکزی

کارمزد جدید بانک مرکزی

اطلاعیه فوری: بانک مرکزی در اطلاعیه ای، کارمزد جدید بانک مرکزی در باره خرید با کارت بانکی، کارت به کارت و انواع خدمات بانکی و الکترونیکی را اعلام کرد. کارمزد بانکی انواع خدمات بانکی افزایش یافت و کارمزد جدید خرید با کارت بانکی اعلام شد. طبق این اطلاعیه، خریدهای کارتی هم مشمول هزینه میشوند. در […]

تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده

تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1400 در تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده بهتر است که نکات و عوامل خاصی را مد نظر قرار بدهیم و تلاش بکنیم تا به بهترین شکل ممکن اظهارنامه ها را تکمیل کنیم تا در آینده با مشکلات خاصی مواجه نگردیم. چرا که هر گونه بی دقتی در انجام کار منجر […]

مالیات بر مصرف در سال 1400

مالیات بر مصرف در سال 1400 مالیات ها در جهان به دو صورت مالیات مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می گردند که مالیات های مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی و مالیات های غیر مستقیم شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف می باشد. در واقع وضع مالیات های […]