بایگانی برچسب: مالیات سالانه خودرو چیست؟

مالیات بر خودرو در ایران

مالیات بر خودرو در ایران

در ایران، دو نوع مالیات مرتبط با خودرو وجود دارد یکی:مالیات نقل و انتقال خودرو دیگری مالیات سالانه خودرو. این مالیات توسط سازمان مالیاتی کشور اعمال میشود. با روشنگران کاسپین همراه باشید تا با این مالیات بیشتر آشنا شوید. فهرست: مالیات نقل و انتقال خودرو چیست؟ نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو نحوه پرداخت مالیات […]