بایگانی برچسب: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد در سال 1403

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد در سال 1403

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد

طبق قانون بودجه سال 1403 کل کشور، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد رسیده است. این افزایش از ابتدای سال 1403 (20 مارس 2024) توسط سازمان امور مالیاتی اعمال شده است. میزان افزایش مالیات یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) است. روشن گران کاسپین باز هم کنار شما عزیزان است تا […]