دفاع مالیاتی

طیق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را چهار ماه پس از انقضای سال مالی تحویل اداره مالیاتی مربوطه نمایند و همچنین طبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل نیز موظف به ارائه اظهارنامه عملکرد حداکثر سه ماه پس از پایان سال میباشد.
پس از ارائه موارد فوق و رسیدگی مدارک توسط واحد مالیاتی،حسابرس ارشد مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص نموده و بر مبنای درآمد مشمول مالیات اقدام به مطالبه مالیات خواهد نمود.
در برخی موارد به دلیل عدم آگاهی کافی کارفرمایان از مواد قانونی گاها مالیات مورد مطالبه بیش از حد متعارف میباشد یا مالیاتی غیر عادلانه در برگه تشخیص درج میشود.
از این رو صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی ناچار به پیگیری و ثبت اعتراض به مالیات تشخیصی میباشند.تمامی مراحل اعتراض و پیگیری پرونده پس از ابلاغ برگ تشخیص پروسه ای به نام دادرسی مالیاتی یا دفاع مالیاتی نام دارد که لازمه این کار علم و آگاهی کافی از مراحل و سلسه مراتب ثبت اعتراض در مراجع مختلف مالیاتی بوده که این امر بعضا تا مرحله شکایت به دیوان عدالت اداری (بسته به نوع پرونده) ادامه خواهد داشت.
شرکت در جلسات دفاع مالیاتی و دادرسی مالیاتی بدون اشراف به بندها و ماده ها و تبصره های قانون مالیاتهای مستقیم و حسب مورد قانون دائمی ارزش افزوده ،مودیان محترم را دچار مشکلاتی عدیده و بیش از پیش خواهد کرد.
شرکت مشاوره مالی روشنگران کاسپین با بیش از 20 سال سابقه در زمینه دفاع مالیاتی و دادرسی مالیاتی و همچنین با بهره گیری از مشاوران با تجربه و مشرف به قانون ،در تمامی جلسات و مراحل دادرسی مالیاتی اقدام به دفاع از پرونده مالیاتی کارفرمایان نموده و ضمن دفاع از حقوق قانونی مودی سعی براین دارد تا مالیات عادلانه و طبق قانون مشمول کارفرمایان و فعالان اقتصادی باشد.