خدمات مالی و مالیاتی

کلیه فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل پس از شروع کسب و کار یکی از لازمه های ضروری که پیش روی خود دارند،نیاز به واحد مالی فعال و به روز از نظر قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و… میباشد.
واحدهای اقتصادی تکالیفی در قبال افراد درون سازمانی و برون سازمانی دارند که حسب مورد و قانون ملزم به ارائه گزارشات و انجام تکالیف قانونی میباشند.
در تقسیم بندی خدمات شرکت مشاوره مالی روشنگران کاسپین ، به دو دسته مالی و مالیاتی تقسیم شده است :
1- خدمات مالی (گزارشات درون سازمانی)
این خدمات شامل ثبت و نگهداری اسناد تامرحله ارائه گزارشات طبق نیاز واحد اقتصادی میباشد که گزارشات به نوع نیاز مدیران قابل تغییر و ارائه بوده و در نهایت با تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری به همراه یادداشت های توضیحی،مدیران را جهت بهبود کسب و کار و تصمیم گیری در جهت رشد و تعالی واحد اقتصادی یاری می دهد.
2- خدمات مالیاتی (گزارشات برون سازمانی)
علاوه بر ثبت اسناد که در قسمت خدمات مالی و تهیه گزارشات اشاره گردید،تمامی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل تکالیف و وظایفی نسبت به اشخاص برون سازمانی همانند سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دارند که عدم انجام این تکالیف باعث ایجاد جریمه و یا عدم بهره مندی از مزایای قانونی خواهد شد.
لذا شرکت مشاوره مالی روشنگران کاسپین با علم و آگاهی و تسلط کامل به قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه مشاوره و همچنین اجرای تکالیف فوق نموده و با ارائه راهکارهای مناسب و همچنین انتقال دانش فنی و ارائه بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی سعی بر اجرای دقیق و بدون نقص تکالیف مودیان دارد.