بیمه تامین اجتماعی

یکی از دغدغه های مهم و اساسی صاحبان کسب و کار ، در برخورد با سازمان تامین اجتماعی بوده که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین هزینه های گزافی را متحمل میشوند.
سازمان تامین اجتماعی در عناوین مختلفی از کارفرمایان اقدام به اخذ حق بیمه مینماید که یکی از مهمترین این حق بیمه ها ، حق بیمه پیمان میباشد که بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی قابل مطالبه و وصول است.
برای پیشگیری از بدهی احتمالی به سازمان تامین اجتماعی اشراف به قانون و حرکت واحد اقتصادی در کنار قانون یک امر ضروری میباشد.
سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی پرونده کارگاه ها اقدام به صدور برگ مطالبه حق بیمه مینماید که در مراحل مختلفی قابل اعتراض و دفاع میباشد.
در شرکت مشاوره مالی روشنگران کاسپین ، کارشناسان و مشاوران با تجربه و مسلط به قوانین تامین اجتماعی کارفرمایان را در زمینه های مختلف راهنمایی نموده و همچنین با شرکت در جلسات و هیئات اقدام به دفاع از حقوق کارفرمایان در چارچوب قانون نموده تا ایشان با کمک قانون حق بیمه های خود را به صورت قانونی و به دور از جرائم اضافی پرداخت نمایند.